მოგესალმებით ჩვენ ვებ-საიტზე. საიტზე განთავსებულია ინფორმაცია საქართველოს გაერთიანებული სააერნაოსნო ინფორმაციის კრებულის შესახებ, რაც რეკომენდებულია სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ICAO -ს მიერ.

კრებულის შემუშავების დროს გამოყენებულია სტანდარტები, რეკომენდაციები და პროცედურები, რომლებიც შემდეგ ICAO -ს დოკუმენტებში არის წარმოდგენილი:

 • დანართი 4 - სააერნაოსნო რუკები;
 • დოკუმენტი 8697 - სააერნაოსნო რუკების სახელმძღვანელო;
 • დანართი 15 - სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახურები;
 • დოკუმენტი 8126 - სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახურების სახელმძღვანელო;
 • დოკუმენტი 7754 - სააერნაოსნო გეგმა - ევროპული რეგიონი;
 • დოკუმენტი 8400 ABC – ICAO-ს შემოკლებები და კოდები;
 • დოკუმენტი 8168 OPS - ფრენების წარმოება.

ვებ-საიტზე მოთავსებულია ბმულები შემდეგ სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაციებზე:

 • საქართველოს სააერნაოსნო ინფორმაციის კრებული ინგლისურ ენაზე;
 • სააერნაოსნო ინფორმაციის კრებულის ცვლილებები;
 • სააერნაოსნო ინფორმაციის კრებულის დამატებები;
 • A სერიის ცირკულარები;
 • მოქმედი NOTAM-ების ჩამონათვალი.
Georgian Air Navigation © 2012 Created By Studio Lemon