სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური
საქართველო, ქ. თბილისი - 0158
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი
შპს „საქაერონავიგაცია“ 

ტელ : + 995 32 274 42 37
ფაქსი : + 995 32 274 42 23
AFTN : UGTBYOYX
ელ-ფოსტა : ais@airnav.ge
თბილისის ბრიფინგ ოფისი
 საქართველო, ქ. თბილისი - 0158
 თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი
შპს „საქაერონავიგაცია“ 
ტელ : + 995 32 274 42 64
ფაქსი : + 995 32 274 43 92
AFTN : UGTBZTZX (ARO)
    UGTBYNYX (NOF)
ელ-ფოსტა : briefing@airnav.ge
ბათუმის ბრიფინგ ოფისი
 საქართველო, ქ. ბათუმი - 6013
 ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი
შპს „საქაერონავიგაცია“ 
ტელ : + 995 32 274 42 79
ფაქსი : + 995 32 274 43 71
AFTN : UGSBZTZX
ელ-ფოსტა : batbrief@airnav.ge

 

სახელი, გვარი
ტელეფონი
ელ-ფოსტა
მიხეილ გაფრინდაშვილი
სამსახურის უფროსი
+ 995 32 274 42 95
დიანა ცეცხლაძე
თბილისის ბრიფინგ ოფისიის უფროსი
+ 995 32 274 42 64

 

Georgian Air Navigation © 2012 Created By Studio Lemon