ფსევდო პილოტი

ფსევდო პილოტი

  • მდებარეობა თბილისი
  • განყოფილება კვალიფიკაციის ამაღლების და ტრენინგების სამსახური
  • ბოლო ვადა 03 ნოემბერი

შესავალი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შპს „საქაერონავიგაცია“ აცხადებს კონკურსს პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების და ტრენინგების სამსახურში ფსევდო პილოტის პოზიციაზე. თბილისი -10 ვაკანსია

სამუშაო აღწერილობა

ძირითადი ფუნქციები:

· ფსევდო პილოტის ფუნქციის შესრულება (სამუშაო დრო: სრული განაკვეთი);

· საწაფზე მეთვალყურის კვალიფიკაციის შემოწმებისას ინსტრუქტორის მითითებების შესრულება;

· სავარჯიშოების დიზაინერებთან და საწაფის ინსტრუქტორთან კოორდინაცია;

· საჭიროებისამებრ ტექნიკური აღჭურვილობის განვითარების/გაუმჯობესების პროცესებში ჩართულობა;

· პრაქტიკული მეცადინეობისთვის საჭირო მასალის ცოდნა;

· იქონიოს პრაქტიკული მეცადინეობის განრიგი;

· კვალიფიციურად შეასრულოს პრაქტიკული მეცადინეობისას მისთვის დასახული ამოცანის მოცემულობა;

· საზოგადოებაში დანერგილი ინტეგრირებული მართვის და საავიაციო უშიშროების სისტემებით განსაღზვრული მოთხოვნების შესრულება.

მონაწილეთა შერჩევა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე. დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ ინგლისური ენის ცოდნის (CEFR - B2 დონის ან ICAO Level 4 დამადასტურებელი სერთიფიკატი(ები) დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; CPL-ის (საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია) ლიცენზიის ასლი ან საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, მისი არსებობის შემთხვევაში და რეზიუმე (CV) ფოტო სურათით შემდეგ ელ.ფოსტის მისამართზე: hr@airnav.ge 2023 წლის 03 ნოემბრის ჩათვლით.

თემის ველში („Subject’’) მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი - „ ფსევდო პილოტი“. გასაუბრების ჩატარების ზუსტი დროისა და თარიღების შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

• საქართველოს მოქალაქეობა;

• ქართული ენის ცოდნა;

• ინგლისური ენის ცოდნა (CEFR - B2 დონის ან ICAO Level 4 დამადასტურებელი სერთიფიკატი(ები), ან საქაერონავიგაციაში ენის დონის განსაზღვრა);

• საავიციო ფრაზეოლოგიის და ტერმინოლოგიის ცოდნა;

• კომპიუტერული საოფისე პროგრმების ცოდნა;

• უპირატესობა მიენიჭებათ CPL (საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია) ლიცენზიის მფლობელ ან კურსდამთავრებულ კანდიდატებს);

• პილოტის საქმიანობის ცოდნა;

• საავიაციო რუკების, მოფრენა/გაფრენის სქემებისა და პროცედურების ცოდნა;

 

პიროვნული მოთხოვნები:

 

• გუნდური მუშაობის უნარი;

• პასუხისმგებლობის გრძნობა;