საჰაერო მოძრაობის მართვის პერსონალის კვალიფიკაციის კონტროლი

საჰაერო მოძრაობის პერსონალის კვალიფიკაციას, მათი კომპეტენციის შეფასებას, სწავლების დაგეგმვას და ლიცენზირებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების შესრულებას, საჰაერო მოძრაობის მართვის პერსონალის პროფესიული კვალიფკაციის კონტროლის მუდმივმოქმედი ჯგუფი ანხორციელებს, სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO), EUROCONTROL-ის და საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მოთხოვნების შესაბამისად.