საავიაციო ძებნა-შველის საკოორდინაციო ცენტრი (ARCC)

საავიაციო ძებნა-შველის საკოორდინაციო ცენტრი უზრუნველყოფს საქართველოს ძებნა-შველის რაიონის (SRR) საზღვრებში საძებნი და საჭიროების შემთხვევაში სამაშველო ოპერაციების კოორდინირებას საავიაციო შემთხვევის ან ინციდენტის დროს. ძებნა-შველის ოპერაციის მართვა და კონტროლი ორგანიზაციის კუთვნილი ვერტმფრენის საშუალებით ხორციელდება.