მისადგომის სამეთვალყურეო პუნქტი (APP)

მისადგომის სამეთვალყურეო პუნქტი (APP) თბილისის TMA რაიონში, უზრუნველყოფს ახლად აფრენილი ან დასაჯდომად გამზადებული საჰაერო ხომალდების მოძრაობის უსაფრთხო, მოწესრიგებულ და დროულ მართვას შესაბამისი მარეგულირებელი დოკუმენტების საფუძველზე, რადიოლოკაციური და არარადიოლოკაციური პროცედურების მეშვეობით.