ტექნიკური კომპლექსი

საჰაერო მოძრაობის უსაფრთხო და ეფექტიანი მართვის განხორციელებისთვის უმნიშვნელოვანესია გამართული ტექნიკური ინფრასტრუქტურა.

ფრენების უსაფრთხოებისათვის აუცილებელი კავშირგაბმულობის, სანავიგაციო, რადიოსალოკაციო და ელექტრო-შუქტექნიკური სისტემების, სპეციფიკაციას, ინსტალაციას, ინტეგრაციას, დაკალიბრებას, ორგანიზებას და მონიტორინგს საქაერონავიგაციის საჰაერო მოძრაობის უსაფრთხოების ტექნიკური პერსონალი უზრუნველყოფს.

კომპანიას გააჩნია სრულფასოვანი ტექნიკური კომპლექსი, რომელიც ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ანხორციელებს შემდეგ მომსახურებებს:

• რადიოლოკაცია

• რადიონავიგაცია

• კომუნიკაცია 

• ვიზუალური ნავიგაცია

• ავტომატიზირებული მართვა

• ოპერატიული მართვა

• მონიტორინგი