რაიონული სამეთვალყურეო ცენტრი (ACC)

რაიონული სამეთვალყურეო ცენტრის (ACC) მეთვალყურეები ფრენებს კრუიზის ფაზაში ემსახურებიან. რაიონული სამეთვალყურეო ცენტრი უზრუნველყოფს საჰაერო ხომალდების მოძრაობის უსაფრთხო, მოწესრიგებულ და დროულ მართვას თბილისის საფრენოსნო ინფორმაციის რაიონში (FIR) რადიოლოკაციური და არარადიოლოკაციური პროცედურების მეშვეობით.