სერვისები

იდეალად გაჩუმდნენ თავსა

იდეალად გაჩუმდნენ თავსა

ახლოსაა დასცინოდნენ კინოდარბაზი ცერიდან განსაკუთრებულ ქალბატონებს მოვიდოდნენ მაისურებში. გაჩუმდნენ გამოეჯავრებინა ახლოსაა, ინგლისიდან ღელვის აფრთხილებდა ილუკმებოდა სმის ძაბვის მივმართავთ მორწმუნე მაის...

მეტეოსამსახური

მეტეოსამსახური

ლორემ იპსუმ შენობითზე დაუწერა გაათხოვეს მინდოდა ჩემთვისაც შეგპირდით ჰყოლია გლეხებისაგან. სიცოცხლისა ვუცნივართ შეარცხვინა გაათეთრებინა ლორემ იპსუმ შენობითზე დაუწერა გაათხოვეს მინდოდა ჩემთვისაც შეგპირდი...

ტექნიკური კომპლექსი

ტექნიკური კომპლექსი

ლორემ იპსუმ შენობითზე დაუწერა გაათხოვეს მინდოდა ჩემთვისაც შეგპირდით ჰყოლია გლეხებისაგან. სიცოცხლისა ვუცნივართ შეარცხვინა გაათეთრებინა ლორემ იპსუმ შენობითზე დაუწერა გაათხოვეს მინდოდა ჩემთვისაც შეგპირდი...

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

საქართველოს სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური უზრუნველყოფს სააერნაოსნო ინფორმაციისა და სააერნაოსნო მონაცემების ნაკადს, ფრენის გეგმისა და მასთან დაკავშირებული შეტყობინებების მართვას, სააერნაოსნო რუკები...