სერვისები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

საქართველოს სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური უზრუნველყოფს სააერნაოსნო ინფორმაციისა და სააერნაოსნო მონაცემების ნაკადს, ფრენის გეგმისა და მასთან დაკავშირებული შეტყობინებების მართვას, სააერნაოსნო რუკების შექმნას/განახლებას და ფრენის პროცედურების დიზაინს.

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური წარმოადგენს შპს „საქაერონავიგაციის“ ნაწილს და მოიცავს სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაციის ოფისს, ცენტრალურ ბრიფინგ-ნოტამ ოფისს, ბათუმისა და ქუთაისის ბრიფინგ ოფისებს.

 

 

 

 

ვებგვერდზე გადასვლა